Hectic Dance Club

Ceník – II. pololetí

‘’I asked an Elderly Gentleman – Tell Me Sir, in Which Field could I Make a Great Career?
He said with a smile – Be a Good Human Being, there is a Huge Opportunity in this Area and with Very Little Competition!’’

Street dance
mini, děti, junioři

Lekce 1x týdně jsou zpravidla určeny pro začátečníky a MINI děti.

Lekce 2x týdně jsou určeny pro děti a juniory, kteří jsou mírně pokročilí a předpokládá se, že se připravují na soutěžní období (březen – červen). Pokud by dítě rádo chodilo 2x týdně, ale nechtělo by se účastnit soutěží, nic se neděje.

Dětské Workshopy: Jsou to lekce určené pro složky (děti a junioři). Každý WS je dlouhý 90 minut se speciálním tanečním hostem. Workshopy jsou perfektní lekce pro taneční zdokonalování se, děti se učí pohyby od více lektorů a tím pádem i z více úhlů. Každý lektor předá své vlastní kouzlo.

Děti budou mít 3 WS za sezonu. WS stoji 400 Kč samostatně (Drop – In), při platbě všech 3 WS je cena 1 000 Kč.

Víkendové soustředění: Je určeno pro všechny složky (mini, děti, junioři). Soustředění slouží jako intenzivní taneční průprava dítěte, během jednoho soustředění se dítě dokáže posunout, jako při celoročním trénování.

Ceník

Platby LEKCE 1× TÝDNĚ
(60 min)
LEKCE 2× TÝDNĚ
(2 x 90 min)
Půlroční 2 800 Kč 7 250 Kč

 

Kreditní permanentky

Platby LEKCE 60 min. LEKCE 90 min.
10 vstupů 1 800 Kč 2 300 Kč

Slevy pro sourozence v případě zaplacení celé pololetní ceny:
1. dítě plná cena
2. dítě 20% sleva
3. dítě lekce zdarma

Příklad:
Pokud Vaše první dítě navštěvuje lekce 2x týdně za 7 250 Kč, tak druhé dítě platí 20% ze svého vybraného kurzu. Například pokud druhé dítě spadá do kategorie DÍTĚ/JUNIOR; 2x týdně, zaplatí 20% z 7 250 Kč (5 800 Kč). Pokud druhé dítě navštěvuje lekce ZAČÁTEČNÍCI/MINI; 1x týdně, zaplatí 20% ze 2 800 Kč (2 240 Kč) atd. Vaše třetí dítě chodí na lekce plně zdarma ve své vybrané kategorii.


Sourozenecké slevy až pro 3 členy v rodině


Pokud máte aktivní dítě, které rádo tančí a chodí 2x týdně na lekce a bude mít zaplaceno plné kurzovné 7 250 Kč, ušetříte1490 Kč za pololetí.


Pro nové členy zkušební lekce zdarma.

Plán akcí taneční sezóny

září – únor
Hlavní víkendové soustředění a příprava formací na soutěže.

únor – červen
Tréninky dle rozpisu.

březen – červen
Hlavní soutěže tanečních formací ve třech stupních: Region Praha a Střední Čechy, Mistrovství Čech a MČR. Další pohárové soutěže  nepostupové.

srpen
Summer Hectic Dance Camp 2020

Podmínky pro rodiče:
Pololetní platby za únor až červen 2020 musí být uhrazeny do 13. února 2020. Kreditové platby musí být uhrazeny vždy před prvním tréninkem. Například dítě navštěvuje pondělní lekce, takže platba musí být započítána do 3.2.2020 a náš online systém Vás dále sám upozorní, kdy opětovně platit další kreditové lekce.

Platby na soutěže:
Soutěže skupin se platí dle rozpisu soutěží běžně od března do června, individuálně každou soutěž zvlášť vždy předem zároveň s přihlášením na soutěž. Vždy platba výhradně předem před soutěží dle rozpočtu, příslušnému trenérovi

Realizační team 100 Kč za dítě při soutěži

Kostým:
Záloha za kostým 1500 Kč, je splatná nejpozději do 31. ledna 2020 za každou formaci (děti, junioři). Doplatek za kostým bude nejpozději měsíc před soutěží dle rozpočtu.

Ceník lekcí – Dancehall

Platby LEKCE 1× TÝDNĚ
(60 min)
LEKCE 1× TÝDNĚ
(90 min)
LEKCE 2× TÝDNĚ
(2 x 90 min)
Půlroční 2 800 Kč 3 800 Kč 7 250 Kč

 

Kreditní permanentky

Platby LEKCE 60 min. LEKCE 90 min.
10 vstupů 1 800 Kč 2 300 Kč

Soukromé lekce

Platby LEKCE 60 min LEKCE 90 min
Měsíční 2 000 Kč 2 500 Kč
Cestovní výdaje 12 Kč/km

Dancehall
dospělí

Hectic dance club nabízí lekce Dancehall ve formě Open class i semestrálních kurzů. Lekce jsou otevřené pro ženy i muže.

Lekce Dancehall vyučuje lektorka Kate, která se pravidelně vzdělává přímo na Jamajce, aby svým studentům podávala ty nejpřesnější informace a zároveň podporuje dancehall komunitu v pořádání workshopů a jiných tanečních aktivit.

‘’YOU DON’T HAVE TO BE GREAT TO START BUT YOU HAVE TO START TO BE GREAT‘’


10% sleva pro studenty


Pokud jste aktivní a rádi tančíte a chodíte 2x týdně na lekce a budete mít zaplaceno plné kurzovné 7 250 Kč, ušetříte1490 Kč za pololetí.


Pro nové členy zkušební lekce zdarma.

Obchodní podmínky

Cena kursovného
Uvedené ceny kursů jsou konečné pro dané pololetí.

Konání kursu
Kursy se řídí rozvrhem, vyhlášeným před začátkem běhu. Konání dětských kursů odpadá ve dnech, na něž připadají termíny školních prázdnin. U všech kursů odpadá jejich konání ve dnech státních svátků. Organizátor si vyhrazuje právo na změny tohoto pravidla (konání kursů i ve sváteční dny). Aktuální informace o tom jsou upřesňovány na internetových stránkách v sekci Novinky nebo našem Hectic dance club Instagramu, poopřípadě formou whats app komunikace.

Okolnosti, bránící konání kursu
Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany tanečního studia Hectic Dance Club, bránících konání kursu, mají účastníci nárok na náhradní konání kursu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky.

Stornovací podmínky
Účastníkovi kursu nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení kursovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 60 % ze zůstatku ceny kursovného.

Obecná ustanovení
Studio Hectic Dance Club si vyhrazuje právo bezodkladně ukončit účast na kursu účastníkovi, který opakovaně nebo trvale narušuje řádný běh kursů, nadměrně obtěžuje svých chováním ostatní účastníky kursů, nedodržuje pokyny pracovníků studia nebo porušuje zásady hygieny a slušného chování.

Ochrana majetku účastníků kursu
Taneční studio Hectic Dance Club nedoporučuje přinášet s sebou na hodiny cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos máte, doporučujeme vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Odpovědnost za věci odložené na místě k tomu určeném, tj. ve skříňkách/šatnách, přebírá pronajímatel prostor, ale zvýšenou opatrností ušetříte mnoho nepříjemností především sami sobě.

Náhrady zameškaných lekcí
U pololetních kursů, zakoupených v plné délce a ceně, je možnost celkem 2 náhrad zameškaných hodin v jiných kursech podobného zaměření ve stejném pololetí. U kursů, zakoupených na kratší dobu (tj. při pozdějším nástupu do kursu), a u Open class lekcí, placených jednotlivě, možnost náhrady odpadá.