Hectic Dance Club

Ceník pololetí 2020/2021

‘’I asked an Elderly Gentleman – Tell Me Sir, in Which Field could I Make a Great Career?
He said with a smile – Be a Good Human Being, there is a Huge Opportunity in this Area and with Very Little Competition!’’

Street dance
mini, děti, junioři, studenti

Lekce 1x týdně jsou zpravidla určeny pro začátečníky a MINI děti. Letos jsme Mini začátečníkům přiřadili název Hectic basic bejbies. Děti začátečníci jsou Hectic basic Pushers a Junioři začátečníci jsou Hectic basic Elite team.

Lekce 2x týdně jsou určeny pro mini, děti a juniory, kteří jsou mírně pokročilí a předpokládá se, že se připravují na soutěžní období březen – červen (díky – C19 se letos soutěží i v 1. pol.). Pokud by dítě rádo chodilo 2x týdně, ale nechtělo by se účastnit soutěží, nic se neděje. Letos máme poprvé oddělené začátečníky od pokročilých soutěžních dětí. Pokročilé skupiny mají názvy Hectic bejbies – Mini děti, Hectic Pushers – děti, Hectic Elite team – junioři. Začátečníci se od těchto skupin liší poznámkou BASIC.

Dětské Workshopy: Jsou to lekce určené pro složky (děti a junioři, studenty i dospělí). Každý WS je dlouhý 60-90 minut se speciálním tanečním hostem. Workshopy jsou perfektní lekce pro taneční zdokonalování se, děti se učí pohyby od více lektorů a tím pádem i z více úhlů. Každý lektor předá své vlastní kouzlo.

Letos se můžete těšit na úžasného Filipa Jankoviče. 3. října 2020. WS stoji 400 Kč samostatně (Drop – In), při platbě plné půlroční permice do konce září je cena pouhých 200 Kč.

Víkendové soustředění: Je určeno pro všechny složky (mini, děti, junioři). Soustředění slouží jako intenzivní taneční průprava dítěte, během jednoho soustředění se dítě dokáže posunout, jako při celoročním trénování. Letos nevyhlašujeme soustředění předem díky posunům soutěží během karantény. Ohledně termínu Vás budeme řádně informovat.

Ceník – mini, děti, junioři, studenti a dospělí

Platby LEKCE 1× TÝDNĚ
(60 min)
LEKCE 2× TÝDNĚ
(2 x 60 min)
LEKCE 1× TÝDNĚ
(90 min)
LEKCE 2× TÝDNĚ
(2 x 90 min)
Půlroční 2 850 Kč 5 500 Kč 3 420 Kč 6 600 Kč

 

Kreditní permanentky

Platby LEKCE 60 min. LEKCE 90 min.
10 vstupů 1 800 Kč 2 300 Kč

Slevy pro sourozence v případě zaplacení celé pololetní ceny:
1. dítě plná cena
2. dítě 20% sleva
3. dítě lekce zdarma

Příklad:
Pokud Vaše první dítě navštěvuje lekce 2x týdně za 6 600 Kč, tak druhé dítě platí 20% ze svého vybraného kurzu. Například pokud druhé dítě spadá do kategorie DÍTĚ/JUNIOR; 2x týdně, zaplatí 20% z 6 600 Kč (5 280 Kč). Pokud druhé dítě navštěvuje lekce ZAČÁTEČNÍCI/MINI; 1x týdně, zaplatí 20% z 2 850 Kč (2 280 Kč) atd. Vaše třetí dítě chodí na lekce plně zdarma ve své vybrané kategorii.


Sourozenecké slevy až pro 3 členy v rodině


Pokud máte aktivní dítě, které rádo tančí a chodí 2x týdně na lekce a bude mít zaplaceno plné kurzovné 6 600 Kč, ušetříte2 140 Kč za pololetí.


Permanentka obsahuje 1x lekci zdarma.

Plán akcí taneční sezóny

září – únor
Hlavní víkendové soustředění a příprava formací na soutěže.

září – červen
Tréninky dle rozpisu.

březen – červen
Hlavní soutěže tanečních formací ve třech stupních: Region Praha a Střední Čechy, Mistrovství Čech a MČR. Další pohárové soutěže  nepostupové.

Letos soutěžíme i v 1.pol. 2020 na úkor situaci s C-19.

srpen
Summer Hectic Dance Camp 2021

Podmínky pro rodiče:
Pololetní platby za sezonu 2020/2021 musí být uhrazeny vždy do posledního dne v měsíci zahajující pololetí (30. září 2020 a 26. února 2021). Kreditové platby musí být uhrazeny vždy před prvním tréninkem, rezervační systém Vás dále sám upozorní, kdy opětovně platit další kreditové lekce.

Platby na soutěže:
Soutěže skupin se platí dle rozpisu soutěží běžně od března do června, individuálně každou soutěž zvlášť vždy předem zároveň s přihlášením na soutěž. Vždy platba výhradně předem před soutěží dle rozpočtu, příslušnému trenérovi

Realizační team 100 Kč za dítě při soutěži

Kostým:
Záloha za kostým 1500 Kč, je splatná nejpozději do 31. ledna 2021 za každou formaci (mini, děti, junioři). Doplatek za kostým bude nejpozději měsíc před soutěží dle rozpočtu.

Ceník – dancehall & woman flavor

Platby LEKCE 1× TÝDNĚ
(60 min)
LEKCE 2× TÝDNĚ
(2 x 60 min)
LEKCE 1× TÝDNĚ
(90 min)
LEKCE 2× TÝDNĚ
(2 x 90 min)
Půlroční 2 850 Kč 5 500 Kč 3 420 Kč 6 600 Kč

 

Kreditní permanentky

Platby LEKCE 60 min. LEKCE 90 min.
10 vstupů 1 800 Kč 2 300 Kč

Soukromé lekce

Děti, junioři1 000 Kč1 500 Kč

Děti, junioři1 000 Kč1 500 Kč

Platby LEKCE 60 min LEKCE 90 min
Dospělí 1 500 Kč 2 000 Kč
Děti, junioři 1 000 Kč 1 500 Kč
Cestovní výdaje 12 Kč/km

Dancehall & Woman Flavor
dospělí, studenti

Hectic dance club nabízí lekce Dancehall & Woman Flavor ve formě Open class i semestrálních kurzů. Lekce jsou otevřené pro ženy i muže.

Lekce Dancehall vyučuje lektorka Kate, která se pravidelně vzdělává přímo na Jamajce, aby svým studentům podávala ty nejpřesnější informace a zároveň podporuje dancehall komunitu v pořádání workshopů a jiných tanečních aktivit.

Lekce Woman Flavor vyučuje lektorka Denis, která si našla své místo pro femme styly jsou jsou Vogue, Femme Hip Hop, High Heels a přidává do svých lekcí spousta ženskosti.

‘’YOU DON’T HAVE TO BE GREAT TO START BUT YOU HAVE TO START TO BE GREAT‘’


10% sleva pro studenty


Pokud jste aktivní a rádi tančíte a chodíte 2x týdně na lekce a budete mít zaplaceno plné kurzovné 6 600 Kč, ušetříte2 140 Kč za pololetí.


Permanentka obsahuje 1x lekci zdarma.

Obchodní podmínky

Cena kursovného
Uvedené ceny kursů jsou konečné pro dané pololetí.

Konání kursu
Kursy se řídí rozvrhem, vyhlášeným před začátkem běhu. Konání dětských kursů odpadá ve dnech, na něž připadají termíny školních prázdnin. U všech kursů odpadá jejich konání ve dnech státních svátků. Organizátor si vyhrazuje právo na změny tohoto pravidla (konání kursů i ve sváteční dny). Aktuální informace o tom jsou upřesňovány na internetových stránkách v sekci Novinky nebo našem Hectic dance club Instagramu, poopřípadě formou whats app komunikace.

Okolnosti, bránící konání kursu
Při vzniku nepředvídaných okolností ze strany tanečního studia Hectic Dance Club, bránících konání kursu, mají účastníci nárok na náhradní konání kursu v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu výuky.

Stornovací podmínky
Účastníkovi kursu nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. O vrácení kursovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 70 % ze zůstatku ceny kursovného.

Obecná ustanovení
Studio Hectic Dance Club si vyhrazuje právo bezodkladně ukončit účast na kursu účastníkovi, který opakovaně nebo trvale narušuje řádný běh kursů, nadměrně obtěžuje svých chováním ostatní účastníky kursů, nedodržuje pokyny pracovníků studia nebo porušuje zásady hygieny a slušného chování.

Ochrana majetku účastníků kursu
Taneční studio Hectic Dance Club nedoporučuje přinášet s sebou na hodiny cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos máte, doporučujeme vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Odpovědnost za věci odložené na místě k tomu určeném, tj. ve skříňkách/šatnách, přebírá pronajímatel prostor, ale zvýšenou opatrností ušetříte mnoho nepříjemností především sami sobě.

Náhrady zameškaných lekcí
U pololetních kursů, zakoupených v plné délce a ceně, je možnost celkem 2 náhrad zameškaných hodin v jiných kursech podobného zaměření ve stejném pololetí. U kursů, zakoupených na kratší dobu (tj. při pozdějším nástupu do kursu), a u Open class lekcí, placených jednotlivě, možnost náhrady odpadá.